Tìm kiếm tin tức
Bộ máy tổ chức UBMTTQVN huyện
Số lượt xem 1510Ngày cập nhật 07/10/2018

 

Pi Loong Mái

UVTV - Chủ tịch

Điện thoại: 0984 738 990

Email:piloongahupmai@gmail.com

 

 

Hồ Thị Thanh Nhàn

Lê Thị Mai Loan

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0978 669 169

Email:

Phó Chủ tịch

Điện thoại:0989 924 559

Email:

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

  1.  

Hồ Xuân Thái

Chuyên viên

 

 

  1.  

Hồ Lê Việt Nga

Kế toán

 

 

 

 

       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 430.086
Truy cập hiện tại 92