Tìm kiếm tin tức
Đoàn giám sát Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới
Số lượt xem 732Ngày cập nhật 28/05/2019

Thực hiện Quyết định số 30-QĐ/BCĐ, ngày 26/4/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy A Lưới. Sau thời gian làm việc và đi thực tế ở cơ sở (04 đơn vị) sáng ngày 27/5/2019, Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy để thông qua báo cáo đánh giá kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở đối với Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy; thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn và dự thảo Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh; chủ trì làm việc đồng chí Phan Xuân Toàn - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn giám sát và đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy; cùng dự làm việc có các thành viên Đoàn giám sát; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận và Văn phòng Huyện ủy.

Sau khi nghe thông qua các báo cáo và dự thảo Thông báo kết luận; với sự tham gia ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và các thành viên Đoàn giám sát; đồng chí Phan Xuân Toàn kết luận: Công tác chuẩn bị Báo cáo của Ban Thường vụ và các cá nhân được giám sát đúng thời gian và đề cương hướng dẫn; trong suốt quá trình làm việc tại huyện và đi cơ sở, Đoàn luôn được địa phương quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt. Trong Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đã làm rõ việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, huyện A Lưới đạt được những kết quả tích cực, góp phần tạo động lực thúc đẩy và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thu hút Nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, khắc phục những mặt còn hạn chế trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đóng góp tích cực vào việc cải cách hành chính; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Quá trình thực hiện quy chế dân chủ đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn bộ hệ thống chính trị nhận thức sâu sắc hơn về quyền làm chủ và vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh, chính tri, trật tự an toàn xã hội.

Cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ theo hướng gần dân, sát dân hơn, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của Nhân dân; thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của Nhân dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng, cũng như mức đóng góp của người dân. Các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trước khi ban hành, triển khai thực hiện đều được đưa ra dân bàn bằng nhiều hình thức để tổ chức thực hiện; đã góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Việc tổ chức sơ, tổng kết công tác thực hiện QCDC ở cơ sở của hai cấp chưa được quan tâm đúng mức; Hội nghị nhân dân ở các thôn, tổ dân phố còn nhiều khó khăn, khó thu hút dân tham gia. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, một số cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở còn hạn chế. Công tác cải cách hành chính vẫn còn xảy ra tình trạng gây phiền hà cho Nhân dân. Công tác giải quyết đơn thư ở cấp cơ sở còn hạn chế, nên số lượng đơn ở cơ sở chủ yếu chuyển lên huyện.

Để thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền huyện A Lưới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; gắn với quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước có liên quan đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở; phát huy dân chủ trong dân, người dân thực sự là chủ thể  trong quá trình tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức, hoạt động thúc đẩy sự phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình; tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện tốt Quy định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Quy định 124 của Ban Bí thư (khóa XII). Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới, huy động nguồn lực trong dân, vận động Nhân dân tham gia một cách tích cực, có hiệu quả, giảm tính tự ty, ỷ lại của cán bộ, Nhân dân vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Về kiến nghị đề xuất của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đoàn sẽ báo cáo với Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh kiến nghị với các cơ quan chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế. Buổi làm việc kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

Đỗ Thanh Định
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 303.226
Truy cập hiện tại 16