Lịch tiếp công dân định kỳ của Bí thư Huyện ủy
Số lượt xem 158Ngày cập nhật 09/06/2019

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; ngày 21/3/2019, Văn phòng Huyện ủy đã ban hành Thông báo số 01-TB/VPHU về kế hoạch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2019.

Ngày tiếp

Địa điểm

18/4/2019

Xã Hồng Thượng

15/5/2019

Xã Hồng Hạ

20/6/2019

Xã Phú Vinh

18/7/2019

Xã Nhâm

16/8/2019

Xã Sơn Thủy

19/9/2019

Xã Hồng Thủy

17/10/2019

Xã A Đớt

14/11/2019

Xã Hồng Vân

18/12/2019

Xã Hồng Thái

 
Tập tin đính kèm:
       
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 269.658
Truy cập hiện tại 112