Lịch tiếp công dân định kỳ của Bí thư Huyện ủy năm 2020
Số lượt xem 511Ngày cập nhật 09/06/2019

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; ngày 07/02/2020, Văn phòng Huyện ủy đã ban hành Thông báo số 01-TB/VPHU về kế hoạch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2020.

STT

Ngày tiếp

Địa điểm

1

14/02/2020

Xã Hồng Thủy

2

18/3/2020

Xã Hồng Vân

3

16/4/2020

Xã Hồng Thái

4

15/5/2020

Xã Hương Nguyên

5

18/6/2020

Xã A Roàng

6

16/7/2020

Xã A Ngo

7

14/8/2020

Xã Hương Phong

8

18/9/2020

Xã Trung Sơn

9

15/10/2020

Xã Hồng Kim

10

19/11/2020

Xã Đông Sơn

11

11/12/2020

Xã Hồng Bắc

 
Tập tin đính kèm:
BBT
       
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 948.415
Truy cập hiện tại 180