Tìm kiếm tin tức

10 năm giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo của Cơ quan Huyện ủy
Số lượt xem 792Ngày cập nhật 11/03/2019
Đ/c Lê Thanh Nam - Phó BTTTHU, BTĐU Cơ quan trao đổi, hỏi thăm tình hình sản xuất của hộ dân tại xã Hương Lâm

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn được giao; cơ quan Huyện ủy còn thực hiện khá hiệu quả công tác giúp đỡ, hỗ trợ các hộ dân giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện A Lưới. Sau 10 năm (2008 - 2018) thực hiện, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cơ quan và các tổ chức đoàn thể đã quán triệt, triển khai thực hiện đạt được một số kết quả sau đây.

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy (khóa IX) về triển khai công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2008 - 2012; Đảng ủy cơ quan đã quan tâm chỉ đạo việc quán triệt, học tập và triển khai xây dựng Chương trình hành động, cụ thể hóa việc giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn; tính từ năm 2008 đến năm 2011, Cơ quan đã nhận giúp đỡ 02 hộ nghèo tại thôn Ka Rôn xã Hương Lâm từ nguồn huy động cán bộ, công chức, lao động hỗ trợ một ngày lương và trích từ Quỹ phúc lợi Cơ quan mua giống ngan chăn nuôi và giống cây keo phụ vụ trồng rừng kinh tế; kết quả sau 04 năm triển khai thực hiện Cơ quan hỗ trợ trên 30 triệu đồng, góp phần giúp đỡ 02 hộ nghèo có thêm nguồn thu nhập cải thiện đời sống.

Từ năm 2012 đến năm 2015, thực hiện chủ trương giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo thuộc đối tượng người có công trên địa bàn; Cơ quan Huyện ủy đã xác định và thống nhất chuyển sang giúp đỡ 02 hộ nghèo có công tại thôn Trù Chai xã Đông Sơn, đây là xã biên giới có tỷ lệ hộ nghèo khá cao; kết quả sau 4 năm triển khai giúp đỡ Cơ quan đã hỗ trợ trên 50 triệu đồng, bình quân mỗi năm trên 06 triệu đồng/hộ để mua giống dê, giống lợn chăn nuôi tăng thêm thu nhập; ngoài việc giúp đỡ giống sản xuất, Cơ quan còn phối hợp với Công ty TNHHXD Hoàng Sơn sửa chữa lại nhà ở và làm sân cho một hộ với số tiền trên 15 triệu đồng, chưa tính tiền công do xã đoàn Đông Sơn hỗ trợ.

Năm 2016, để thuận lợi trong việc kiểm tra, đôn đốc quá trình giúp đỡ, Cơ quan quyết định chuyển sự giúp đỡ từ xã Đông Sơn về giúp đỡ cho 03 hộ nghèo có công ở xã Hồng Quảng với số tiền trên 16.000.000 đồng; trong đó: Mua giống dê trên 14.000.000 đồng/07con/03 hộ; phối hợp với TTBDCT huyện hỗ trợ giống chuối và công trồng cho 03 hộ với số tiền giống gần 2.000.000 đồng/180 gốc; hiện nay, sau 03 năm chăm sóc qua thông tin từ các hộ dân phản ánh đàn dê và cây chuối phát triển tốt, số lượng dê đã phát triển trên 14 con.

Từ năm 2017, thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 20/02/2017 của UBND huyện A Lưới về phân công các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học trên địa bàn hỗ trợ, giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% giai đoạn 2017 - 2020; theo danh sách ban hành theo kế hoạch thì Cơ quan Huyện ủy được phân công giúp đỡ tại xã Hương Lâm cùng với Sở Thông tin - Truyền thông, Bưu điện tỉnh và Viễn thông tỉnh, huyện; các trường học đóng trên địa bàn xã Hương Lâm; sau khi quán triệt, triển khai tinh thần kế hoạch Cơ quan đã chủ động họp bàn, thống nhất với địa phương, các đơn vị hỗ trợ và 20 hộ nghèo xã Hương lâm để tiến hành giúp đỡ từ năm 2017 đến năm 2018; trong đó Cơ quan Huyện ủy nhận giúp đỡ 04 hộ nghèo ở thôn Liên hiệp xã Hương Lâm; qua hai năm thực hiện giúp đỡ kết quả mang lại khá khả quan; qua 02 năm đơn vị đã tiến hành hỗ trợ đối với 05 hộ nghèo tại thôn Liên hiệp xã Hương Lâm với tổng số tiền là: 100.000.000 đồng; trong đó: Quỹ phúc lợi cơ quan đã trích gần 68.500.000 đồng (trên 34 triệu/năm); CBCC-LĐ cơ quan hỗ trợ 02 ngày lương trên 11.500.000 đồng; kết nối với Ban Thanh tra Sở GTCC thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ số tiền 20.000.000 đồng cho 04 hộ (mỗi hộ 05 triệu đồng), vỡ học sinh  2.820 cuốn, cặp 05 cái, áo mới 100 cái, áo khoác 50 cái; kết nối với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xây 01 căn nhà tình thương cho bà Kăn Hón thuộc gia đình người có công tại thôn A So 1 với trị giá ngôi nhà 50 triệu đồng.

Sau 10 năm triển khai thực hiện công tác giám nghèo của Cơ quan Huyện ủy có nhiều tiến bộ; đặc biệt là sau khi triển khai thực hiện Kế hoạch 33/KH-UBND, của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới; Cơ quan Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả, các hộ gia đình đã nhận thức được công tác giảm nghèo bền vững là trách nhiệm của gia đình là chủ yếu. Qua đó, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của chính quyền cũng như bà con nhân dân đối với công tác giảm nghèo bền vững góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo vẫn còn phát sinh những hạn chế cần quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; đó là việc áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật vào trong chăn nuôi, sản xuất còn hạn chế, nên hiệu quả kinh tế chưa cao; công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn về khoa học, kỹ thuật còn ít, thiếu thường xuyên; các nguồn hỗ trợ ít, chỉ mang tính vận động theo thời vụ nên hiệu quả chưa cao.

Một số hình ảnh, kết quả cụ thể hoạt động của cơ quan Huyện ủy tại xã Hương Lâm:

Thông qua công tác giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn huyện; tuy số tiền không nhiều so với nhu cầu cuộc sống, nhưng thể hiện được tấm lòng “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Huyện ủy trong việc quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn; góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện A Lưới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra.

Đỗ Thanh Định
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 506.009
Truy cập hiện tại 211