Tìm kiếm tin tức

Sơn Thủy: Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Số lượt xem 798Ngày cập nhật 03/04/2019

Sáng ngày 03/4/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Thủy tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy.

Thành phần tham gia Hội nghị là các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ, Thường trực UBMTTQVN xã; Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí Chủ tịch các tổ chức xã hội (Hội Người cao tuổi, Hội Người mù, Hội Khuyến học, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam, Hội Chữ thập đỏ); Trưởng và Phó Trạm y tế xã; Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn và toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị xã. Với đội ngũ báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã: Đồng chí Lê Thanh Tâm - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phan Văn Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã và đồng chí Lê Phước Anh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã. Tổng số người tham dự: 75 người.

Hội nghị đã quán triệt các văn bản sau:

1. Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

2. Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

3. Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lí, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

4. Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lí những phản ánh, kiến nghị của dân.

5. Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

6. Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lí Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

7. Kết luận 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

8. Kế luận 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

9. Chương trình 55-Ctr/TU, ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

10. Quy định 179-QĐ/TW, ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Sau hội nghị, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đc Lê Thanh Tâm - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Đc Lê Phước Anh - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

NTV
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 506.114
Truy cập hiện tại 230