Tìm kiếm tin tức

Làng Ba Lạch, xã Hương Lâm tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa lần III giai đoạn 2015 - 2019
Số lượt xem 923Ngày cập nhật 04/04/2019
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Hương Lâm trao Bằng công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2019, làng Ba Lạch, xã Hương Lâm đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa lần III, giai đoạn 2015 - 2015. Đến dự buổi Lễ có đồng chí Hồ Thị Tư - Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện A Lưới; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, UBND - HĐND,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hương Lâm và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân Làng Ba Lạch.

 

Tại buổi Lễ, đồng chí Hồ Văn Chi - Phó Bí thư chi bộ, Trưởng Thôn Ba Lạch thay mặt cán bộ và nhân dân Làng Ba Lạch, báo cáo kết quả giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Ka tu, dân tộc Ta ôi của Làng giai đoạn 2015 - 2019, nhấn mạnh: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có vai trò đặc biệt quan trọng, làm thay đổi diện mạo và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của bà con nhân dân trong Làng. Vì vậy, trong những năm qua, Làng đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao sôi nổi, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Hàng năm, Làng luôn tổ chức Phong trào Thể dục - Thể thao nhằm góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bà con nhân dân; duy trì, phát huy phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao như: bóng chuyền, kéo co, nhảy bao bố, chạy việt dã, đi cà kheo trên địa bàn thôn Ba Lạch. Qua đó, thắt chặt hơn nữa tình làng, nghĩa xóm; cố kết cộng đồng, tương thân, tương ái; giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, trong lao động sản xuất; chung sức, chung tay xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và làm giàu chính đáng. Đến nay có 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa được UBND xã Hương Lâm cũng như UBND huyện A Lưới công nhận 87% gia đình đạt chuẩn văn hóa; thu nhập bình quân đầu người 15 triệu đồng/năm, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững, các lễ hội A Riêu, A Da được khôi phục và duy trì thường xuyên, các nghề truyền thống như đan lát, dệt dzèng được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

hình ảnh về Lễ rước Bằng công nhận

Kết quả đó đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức trong nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa trong giai đoạn mới, góp phần quan trọng trong “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 của Đảng (khóa XI). Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới hiện nay, cùng với sự giao thoa văn hóa, ngôn ngữ, tiếng nói của các dân tộc thiểu số trên địa bàn, vì vậy việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nó càng quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết.

chương tringf văn nghệ chào mừng

 

Nguyễn Hoài Văng
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 505.942
Truy cập hiện tại 210