Tìm kiếm tin tức
Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới phối hợp tổ chức tập huấn triển khai một số văn bản, chính sách mới liên quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội
Số lượt xem 587Ngày cập nhật 19/04/2019

Nhằm quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung các nghị định của Chính phủ và thông tư các bộ ngành liên quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội đi vào đời sống. Sáng ngày 17/4/2019, UBND huyện đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội huyện, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của các xã, Thị trấn; tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; lãnh đạo Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi huyện; Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn, Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cùng các thành viên, công chức lao động - thương binh và xã hội các xã, Thị trấn.

Lớp tập huấn được cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh truyền đạt các nội dung liên quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội đó là: Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện”; trích dẫn một số nội dung của Nghị định số 140/2018/NĐ-CP, ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; trích dẫn một số nội dung của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ “quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội”; Thông tư số 243/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính “quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa”; ngoài tiếp thu nội dung các nghị định và thông tư liên quan đến bảo trợ xã hội, lớp tập huấn còn được nghe danh sách danh mục mã đơn vị hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo chương trình lớp tập huấn diễn ra trong buổi sáng cùng ngày.

Đỗ Thanh Định
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 303.204
Truy cập hiện tại 11