Tìm kiếm tin tức
Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”
Số lượt xem 608Ngày cập nhật 31/05/2019

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện A Lưới triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của huyện phát triển tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường, niềm tin và sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục được nâng cao. Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và thực tiễn, tình hình nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, rộng khắp Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đạt được những kết quả quan trọng; để đánh giá đúng tình hình và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện. Sáng ngày 30/5/2019, tại hội trường Ban CHQS huyện, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; về dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ CHQS tỉnh; các đồng trong Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Phòng GD&ĐT, Phòng VH-TT, Đài TT&TH huyện; các đồng chí chính trị viên, chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, Thị trấn, các cơ quan, trường học và TTYT huyện.

Báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, do đồng chí Thượng tá Hồ Văn Hóa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện nêu rõ:

Sau khi có các Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của trên, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục đến cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT và nhân dân trên địa bàn, hiểu rõ về tầm quan trọng của Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,  gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua trong toàn LLVT huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị DQTV triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc Cuộc vận động, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để các tổ chức đảng, chỉ huy, HĐQN và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn LLVT huyện tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên địa bàn huyện.

Phát biểu của đồng chí đại tá Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh

Ảnh toàn cảnh đại biểu dự Hội nghị

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã chỉ đạo các đơn vị DQTV thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng. Các cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trung ương và địa phương tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Cuộc vận động, phản ánh các hoạt động của LLVT trên địa bàn; gương người tốt, việc tốt, gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước. Từ đó đã nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” như: Mô hình “Giàn hoa phong lan”, “Chăn nuôi heo rừng”, “Tăng gia sản xuất tập trung”; các tập thể như: Ban CHQS xã Nhâm, Ban CHQS xã Hồng Trung, Ban CHQS xã A Đớt; các cá nhân như: đồng chí thiếu tá chuyên nghiệp Trương Văn Phong, đồng chí thiếu tá Hồ Văn Trung - Ban Tham mưu, đồng chí thiếu tá Hồ Văn Bông - Ban Chính trị, đồng chí đại úy chuyên nghiệp Trần Văn Huân - Ban HC-KT, đồng chí Hồ Văn La - CHT Ban CHQS xã Hồng Quảng, đồng chí Hồ Văn Bươr - CHT Ban CHQS xã Hồng Trung, đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Chỉ huy phó Ban CHQS xã Sơn Thủy; đây thật sự là những tập thể, cá nhân xuất sắc, là tấm gương sáng, điển hình tiên tiến để nhân rộng cho toàn LLVT huyện học tập và noi theo.

Phát biểu tham luận CHT Ban CHQS xã Hồng Trung

Tập trung giáo dục, rèn luyện, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, lực lượng DQTV có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động cán bộ, chiến sỹ LLVT toàn huyện đã có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ, chế độ quy định của quân đội, quy định của đơn vị; tác phong chính quy, sống giản dị, cởi mở, chân thành; tự phê bình và phê bình thẳng thắn, khiêm tốn học hỏi, cầu thị, tiến bộ; đoàn kết, thống nhất. Phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội vận động, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Thực hiện tốt 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện phong trào thi đua “LLVT huyện chung sức xây dựng văn minh đô thị”, xây dựng nông thôn mới giúp xã Hồng Trung, xây dựng 115m đường điện thắp sáng, hỗ trợ xây dựng nhà cho 1 hộ gia đình nghèo. Tặng quà các đối tượng chính sách - Anh hùng LLVT trong dịp lễ tết. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sỹ, tổ chức tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, làm cho hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng; 100% cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết 765-NQ/QUTW và nghị quyết của Đảng ủy các cấp về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn từ năm 2014 đến 2020 và những năm tiếp theo; thường xuyên đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng đầy đủ và kịp thời; bổ sung hoàn thiện Quy chế thi đua, khen thưởng. Đồng thời phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra và sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng các cá nhân, đơn vị cơ sở.

Sau báo cáo của Đảng ủy quân sự huyện, các đại biểu dự Hội nghị đã nghe tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh về tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả trong LLVT huyện A Lưới về Cuộc vận động gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Tại Hội nghị lần này, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tặng Giấy khen cho tập thể (Chi bộ Quân sự xã Hồng Trung) và cá nhân (Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hồng Trung) đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

Đỗ Thanh Định
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 429.918
Truy cập hiện tại 76