Tìm kiếm tin tức
Học tập và làm theo Bác Hồ
Để xây dựng Đảng, theo Hồ Chí Minh, cũng như mọi công việc khác, “thực hành dân chủ rộng rãi” là phương thuốc để phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong đấu tranh và loại trừ những kẻ thoái hóa, biến chất, quan liêu - những kẻ “miệng nói dân chủ nhưng làm việc theo lối quan chủ”.    
VI. CÁCH LÃNH ĐẠO 1. Lãnh đạo và kiểm soát "Chẳng những phải lãnh đạo quần chúng, mà lại phải học hỏi quần chúng". Câu đó nghĩa là gì? Nghĩa là: người lãnh đạo không nên kiêu ngạo, mà nên hiểu thấu. Sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình chưa đủ cho sự lãnh đạo đúng đắn. Vì vậy, ngoài kinh nghiệm của mình, người lãnh đạo phải dùng kinh nghiệm của đảng viên, của dân chúng, để thêm cho kinh nghiệm của mình. Nghĩa là một giây, một phút cũng không thể giảm bớt mối liên hệ giữa ta và dân chúng. Nghĩa là phải lắng nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân, của những người "không quan trọng". Lãnh đạo đúng nghĩa là thế nào? Cố nhiên, không phải cứ ngồi trong phòng giấy mà viết kế hoạch, ra mệnh lệnh. Lãnh đạo đúng nghĩa là:
IV. TƯ CÁCH VÀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG A. TƯ CÁCH CỦA ĐẢNG CHÂN CHÍNH CÁCH MẠNG 1. Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. 2. Cán bộ của Đảng phải hiểu biết lý luận cách mạng, và lý luận cùng thực hành phải luôn luôn đi đôi với nhau. 3. Khi đặt ra khẩu hiệu và chỉ thị, luôn luôn phải dựa vào điều kiện thiết thực và kinh nghiệm cách mạng ở các nước, ở trong nước và ở địa phương. 4. Phải luôn luôn do nơi quần chúng mà kiểm soát những khẩu hiệu và chỉ thị đó có đúng hay không. 5. Phải luôn luôn xem xét lại tất cả công tác của Đảng. Mọi công tác của Đảng luôn luôn phải đứng về phía quần chúng. Phải đem tinh thần yêu nước và cần, kiệm, liêm, chính mà dạy bảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020). Trang thông tin điện tử Huyện ủy, sưu tầm và trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử Bác Hồ, như sau: Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)
Sáng 19/5/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới tổ chức dâng hương, dâng hoa tại gian thờ Bác Hồ và tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, đợt 19/5. Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Dâng hương báo công tại gian thờ Bác Hồ
Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Trang thông tin điện tử Huyện ủy A Lưới trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu, TUV, Bí thư Huyện ủy tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2020 cho 43 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.
Lâu nay, nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên trong Đảng đã coi tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh X.Y.Z như là “cẩm nang gối đầu giường”. Bởi nội dung trong cuốn sách hướng tới bồi đắp cho cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị, niềm tin; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; nâng cao tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, những căn bệnh có hệ lụy từ chủ nghĩa cá nhân, rèn luyện phương pháp lãnh đạo gần dân, trọng dân, thương dân, hết lòng, hết sức vì hạnh phúc của nhân dân, phấn đấu trở thành người chiến sĩ cách mạng chân chính. Năm 1947, giữa lúc phải tập trung chuẩn bị Chiến dịch Thu Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Cuốn sách có 6 phần: Phê bình và sửa chữa; Mấy điều kinh nghiệm; Tư cách và đạo đức cách mạng; Vấn đề cán bộ; Cách lãnh đạo; Chống thói ba hoa. Cuốn sách đã chỉ dẫn, động viên sức mạnh của Đảng, của dân tộc, của quân, dân ta góp phần đưa cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện giành thắng lợi vẻ vang. Ngày nay, thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuốn “Sửa đổi lối làm việc” càng trở nên cần thiết. Trang TTĐT Huyện ủy sưu tầm giới thiệu trọn bộ tác phẩm sửa đổi lối làm việc của Bác Hồ, được đăng tải thành 03 kỳ như sau:                                                                                           
Là Đảng bộ huyện miền núi, trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong 4 năm quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề hàng năm; nhìn chung các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở, đã quan tâm chỉ đạo thực hiện khá hiệu quả. Gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu phát biểu chỉ đạo tại HN sơ kết Chỉ thị 05, năm 2018  
Theo TTO-Sáng 18-5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Lễ kỷ niệm trọng thể 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn lễ kỷ niệm 130 năm, Ngày  sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Việt Dũng)
Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, tư tưởng xuyên suốt, hành động nhất quán của Hồ Chí Minh là luôn thực hiện “nói đi đôi với làm”. Đây là một phong cách của một lãnh tụ suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho hạnh phúc của nhân dân, cần nghiên cứu, vận dụng, học tập trong công tác giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày nay nói chung và ở Đảng bộ huyện A Lưới nói riêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương sáng ngời về phong cách “Nói đi đôi với làm”.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 430.032
Truy cập hiện tại 89