Tìm kiếm tin tức
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
Số lượt xem 1792Ngày cập nhật 07/10/2018

Ngày 03/4/2018, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 36-HD/VPTW về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 11-HD/VPTW, ngày 28/5/2004 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Tập tin đính kèm:
       
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 269.655
Truy cập hiện tại 109