Sơn Thủy: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề 2019
Số lượt xem 1047Ngày cập nhật 16/05/2019

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2019, tại hội trường xã Sơn Thủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề 2019 và quán triệt Thông báo kết luận số 54-TB/TW, ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ Chính trị cho các đồng chí Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã; Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách; Chủ tịch các tổ chức xã hội; Bí thư chi bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư; Trạm Trưởng, Trạm phó Trạm y tế xã. Số người tham dự: 75 người.

Đồng chí Lê Thanh Tâm - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã quán triệt và triển khai Chuyên đề 2019.

Đồng chí Phan Văn Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã quán triệt Thông báo kết luận số 54-TB/TW, ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ Chính trị về “Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị”

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã yêu cầu Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chuyên đề 2019 và Thông báo kết luận số 54-TB/TW của Bộ Chính trị đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đc Lê Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy quán triệt Chuyên đề 2019

Đc Phan Văn Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy quán triệt Kết luận 54 của Bộ Chính trị

Nguyễn Thị Vững
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 429.956
Truy cập hiện tại 80