Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức trực báo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019
Số lượt xem 784Ngày cập nhật 12/06/2019

Thực hiện Công văn số 400-CV/UBKTTU, ngày 08/5/2019 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) về triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/UBKTTU, ngày 16/4/2019 của UBKT Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra của tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian đến, trước mắt là từ nay đến Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025” (Đề án 07). Sáng ngày 12/6/2019, tại hội trường Huyện ủy, UBKT huyện ủy đã tổ chức trực báo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019; dự và chủ trì có đồng chí Hồ Văn Đắp - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy; thành phần tham dự trực báo có thể UBKT huyện ủy; bí thư chi bộ, đảng bộ của 30 TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy khu vực vùng giữa; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát các chi đảng bộ cơ sở; bí thư các chi bộ trực thuộc 08 đảng bộ cơ sở khối cơ quan, đơn vị, đảng bộ xã A Ngo và Thị trấn.

Khai mạc buổi trực báo đồng chí Chủ nhiệm UBKT huyện ủy nhấn mạnh: UBKT các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Đề án số 04-ĐA/UBKTTU, ngày 04/11/2016 của UBKT Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp trong đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020”. Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trong đó chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhằm hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kết luận số 124-TB/UBKTTU, ngày 05/4/2019 và Đề án 07-ĐA/UBKTTU của UBKT Tỉnh ủy. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ngày càng có hiệu quả.

Tại buổi trực báo, sau khi thông qua Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; UBKT huyện ủy đã hướng dẫn về nghiệp vụ, nội dung kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; triển khai Kế hoạch số 19-KH/UBKTHU, ngày 10/5/2019 của UBKT huyện ủy về thực hiện Đề án số 07-ĐA/UBKTTU của UBKT Tỉnh ủy.

Sau khi nghe các tổ chức đảng báo cáo tóm tắt kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng trong 6 tháng đầu năm; đồng chí chủ nhiệm UBKT đã giải đáp các thắc mắc và kết luận hội nghị trực báo theo từng nội dung của chương trình đề ra; đôn đốc các đơn vị quan tâm chỉ đạo việc thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra giám sát được các TCCS đảng đề ra đầu năm 2019.

Được biết, để việc nắm bắt tình hình từ cơ sở và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát đến tận TCCS đảng trên địa bàn, trước khi tổ chức trực báo ngày hôm nay (các đơn vị khu vực trung tâm: 06 đảng ủy cơ quan, 02 đảng ủy thị trấn và A Ngo; 32 chi bộ trực thuộc huyện ủy); UBKT đã xây dựng kế hoạch tổ chức trực báo theo từng khu vực: ngày 04/6 trực báo tại hội trường xã A Đớt gồm 6 đơn vị (04 đảng ủy, 02 chi bộ); ngày 5/6 trực báo tại trụ sở xã Phú Vinh gồm 07 đơn vị (04 đảng ủy, 03 chi bộ); ngày 6/6 trực báo tại hội trường xã Hồng Quảng gồm 05 đơn vị (04 đảng ủy, 01 chi bộ); ngày 7/6 trực báo tại hội trường xã Hồng Trung gồm 06 đơn vị (05 đảng ủy, 01 chi bộ); ngày 11/6 trực báo tại hội trường xã Hồng Hạ gồm 02 đơn vị (02 đảng ủy Hương Nguyên, Hồng Hạ).

Đỗ Thanh Định
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 430.022
Truy cập hiện tại 84